Карин дом
Фондация Карин дом
Център за деца със специални нужди
Обучителен и ресурсен център
KarinDomLogo

Международна конференция по аутизъм 2014

Интернационал Хотел и Казино, к.к. Златни Пясъци 30, 31 май и 1 юни
Рамзи Назир

Д-р Бистра Власакова

Д-р Власакова завършва Медицински Университет – гр. Варна през 1993г. Веднага след дипломирането си заминава за САЩ, където след приравняване на медицинската си диплома специализира анестезиология. През 2002-2003 завършва допълнителна специализация по педиатрична анестезия в Бостънската детска болница към Медицинското училище на Харвард. Дипломант е на Американския борд по анестезиология (ABA, USA) и притежава призната специалност по анестезиология и интензивно лечение в България.

От 2006г. работи като специалист по педиатрична анестезия в Бостънската детска болница. Пряката ѝ клинична работа включва обучение на специализанти по анестезиология и анестезиолози, специализиращи педиатрична анестезия. Директор е на програма по симулация за подспециализантите в болницата и ко-директор на програма за симулация за ресертификация по анестезиология - изискване на Американския борд по анестезиология.

Ръководител е на иновативна програма за периоперативна подготовка на пациенти с аутизъм. Това е многопрофилна програма, която освен анестезиолози включва медицински сестри и специалисти от предоперативната клиника и от залата за възстановяване след анестезия. Целта на програмата е да подготви не само периоперативния екип, но също така пациента и неговото семейство за престоящата интервенция, болничен престой и всички останали елементи на периоперативния период. Тази програма ще бъде интегрална част от болничната инициатива “Autism Friendly Hospital”.

В момента работи по два научни проекта, свързани с децата с аутизъм. Едното проучване е насочено към родителите на деца с разстройства в аутистичния спектър в национален мащаб, относно проблеми, които тези деца биха могли да имат във връзка с проведена анестезия. Второто е ретроспетивно проучване на всички пациети с диагноза “Аутистичен спектър” , които са имали хирургични интервенции, изискващи обща анестезия в Бостънската детска болница в периода 2007-2012. Целта на проучването е да се потърсят някакви асоциации между типа анестезия и прояви на поведенческа регресия в постоперативния период при тези пациенти.

Този професионален интерес на д-р Власакова доведе до установяване на връзка с Карин Дом, откъдето се роди и идеята за конференция по темите на аутизма като първа стъпка в изграждането на програма, която да осигури ранна диагностика и многопрофилна интервенция за тези деца и така ще помогне за тяхното интегриране в обществото.