Карин дом
Фондация Карин дом
Център за деца със специални нужди
Обучителен и ресурсен център
KarinDomLogo

Международна конференция по аутизъм 2014

Интернационал Хотел и Казино, к.к. Златни Пясъци 30, 31 май и 1 юни

Програма на конференцията

Изтеглете програмата в PDF формат от тук

Изтегляне на материали

Към страницата за вход с парола - натиснете тук.

Ден първи - 30 май 2014г. СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ

12.00 – 14.00 Регистрация на участниците в конференцията
14.00 – 14.30 Официално откриване на конференцията
14.30 – 14.50 Доклад на тема „Българска адаптация на Childhood Autism Rating Scale™, Второ издание (CARS™2)“ , Севджихан Еюбова, Николай Николов, ОС България
14.50 – 15.10 Доклад на тема „Разстройство на слуховото възприятие в спектъра“, д-р Нели Фиалковска, дм, гр. Варна
15.10 – 15.30 Доклад на тема „Копинг стратегии за преодоляване на стреса и тяхното прилагане от родители на деца с разстройства от аутистичния спектър“, Бисерка Мицева, гр. Пловдив
15.30 – 15.50 Доклад на тема „Мултидисциплинарен подход и ролята на семейството при работа с деца от аутистичния спектър в ранна възраст“, екип на Фондация „Карин дом“, гр. Варна
15.50 – 16.20 Кафе-пауза
16.20 – 16.40 Доклад на тема „Кинезитерапия в рехабилитацията на деца с аутизъм“, доц. д-р Светлана Янчева, дм, Национална спортна академия, гр. София
16.40 – 17.00 Доклад на тема „Терапевтична езда при деца с нарушения в аутистичния спектър“, доц. д-р Незабравка Генчева, дм, Национална спортна академия, гр. София
17.00 – 17.20 Доклад на тема „Виртуален център по аутизъм към Бостънската детска болница“, д-р Бистра Власакова, Бостън, САЩ
17.20 – 17.40 Доклад на тема „Практика, основана на доказателства в логопедичната терапия при деца от аутистичен спектър“, Светлана Картунова, Консултативен кабинет за ранно въздействие и терапия при деца с проблеми в развитието, гр. София
17.40 – 18.00 Доклад на тема „Проблеми на слуховата преработка и възможностите на звуковата стимулация като терапевтичен метод при деца с проблеми от аутистичния спектър“, Олга Георгиева, Логопедичен център „Логос АБВ“, гр. София
18.30 – 20.00 Коктейл за всички участници в конференцията

Ден втори – 31 май 2014г. ПЛЕНАРНИ СЕСИИ

09.00 – 10.30 Презентация на тема „Обучение чрез отделни опити (Discrete Trial Teaching) в рамките на АВА терапията“, Аманда Ботут
10.30 – 11.00 Кафе-пауза
11.00 – 12.30 Презентация на тема „Работа с деца, които нямат развита реч и са агресивни“, Даян Максън, Аманда Ботут
12.30 – 14.00 Обяд
14.00 – 15.30 Презентация на тема „Опитът на специално училище Спринг Комън Скул в работата с ученици от аутистичния спектър“, Ричард Гамън
15.30 – 16.00 Кафе-пауза
16.00 – 17.30 Презентация на тема «Медицински интервенции при аутизма: как да решим какви терапии да прилагаме», д-р Рамзи Назир
Ще бъдат разгледани често използвани интервенции, включително налични към момента медикаментозни терапии. Ще се дискутира как лекарите и семействата могат да си сътрудничат при оценяване на доказателствата за или против дадена интервениця и при взимане на решения за най-подходящата терапия за всяко дете. Темата за ваксините ще бъде използвана като един от примерите за това колко комплексно за семействата е взимането на решения относно терапиите.

Ден трети – 1 юни 2014г. СЕМИНАРИ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

Провеждат се семинари паралелно в две зали по различни теми. До края на втория ден участниците ще могат да изберат в кои от семинарите желаят да се включат.

09.00 – 10.15
Зала 1 Семинар на тема „Вграждане на отделните опити в дейностите от ежедневието у дома и в училище“, Аманда Ботут. Семинарът продължава и практически доразвива темата «Обучение чрез отделни опити» от Ден втори.
Зала 2 Семинар на тема „Ваксините и аутизма – какво е добре да знаем преди да вземем решение“, д-р Бистра Власакова
10.15 – 10.45 Кафе-пауза
10.45 – 12.00
Зала 1 Семинар на тема „Събиране на данни за оценяване ефективността на интервенцията“, Аманда Ботут
Зала 2 Семинар на тема «Хранителни проблеми при децата с аутизъм», Даян Максън
12.00 – 13.30 Обяд
13.30 – 14.45 Семинар на тема „Идеи, практически съвети и стратегии за изграждане на независимост в уменията за самообслужване“, Даян Максън
14.45 – 15.15 Кафе-пауза
15.15 – 16.00 Семинар на тема «Медицински интервенции при аутизма: как да решим какви терапии да прилагаме», д-р Рамзи Назир
Участниците ще могат да задават въпроси по темата или по други медицински въпроси във връзка с аутизма.
16.00 – 16.30 Закриване на конференцията