Карин дом
Фондация Карин дом
Център за деца със специални нужди
Обучителен и ресурсен център
KarinDomLogo

Международна конференция по аутизъм 2014

Интернационал Хотел и Казино, к.к. Златни Пясъци 30, 31 май и 1 юни

Покана за доклади

Споделете своя личен практически или изследователски опит в сферата на аутизма като участвате с презентация на Ваш доклад.

Поканата е за доклади, които се фокусират върху една от следните тематични области:

  1. Добри практики в работата с деца и младежи от аутистичния спектър
  2. Актуални изследвания в областта на аутизма

Ако във Вашата дейност използвате добри практики или модели на работа, които смятате, че могат да бъдат прилагани и от други практици в сферата на аутизма, ще се радваме да ги споделите с организаторите и участниците в конференцията. Ако сте реализирали изследвания в областта на аутизма (с медицинска, образователна, социална насоченост и др.), Вашият принос също ще бъде ценен за аудиторията.

Моля изпратете резюме на Вашия доклад, съдържащо следните елементи:

Селекционна комисия ще разгледа изпратените предложения в определен срок. Авторите на избраните предложения ще бъдат поканени да разработят и изпратят пълна версия на своите доклади. Докладите ще бъдат представени в рамките на 15-минутни презентации през първия ден на конференцията. Пълните версии на докладите ще бъдат публикувани на конферентния сайт.

Срокове:
Изпращане на резюмета на докладите - до 24 февруари 2014 (срокът е удължен)
Отговор от селекционната комисия - 25 февруари 2014
Изпращане на пълната версия на докладите - 25 март 2014

Моля изпращайте вашите предложения за доклади на autismconference@karindom.org