Карин дом
Фондация Карин дом
Център за деца със специални нужди
Обучителен и ресурсен център
KarinDomLogo

Международна конференция по аутизъм 2014

Интернационал Хотел и Казино, к.к. Златни Пясъци 30, 31 май и 1 юни
Време е да научим за аутизма

За конференцията

Фондация Карин Дом организира за втора поредна година конференция на тема аутизъм.

Регистрацията вече е отворена!

Целта на тази конференция е чрез представяне на лекции и презентации и провеждане на интерактивни семинари да се увеличи познанието в областта на аутизма и да се запознаят специалистите, семействата и обществеността с новите тенденции за работа с децата от аутистичния спектър.

През 2013 организаторите на конференцията се обърнаха към Българското правителство с предложение за създаване на национална програма за деца от спектъра на аутизма. Конференцията през 2014 е следващата стъпка в тази посока.

Лектори

Очакваме потвърждение за участие в конференцията и на представители на академичната общност, родителски асоциации и терапевти от България и чужбина.

През 2014г акцентите в конференцията ще бъдат:

За кого е предназначена конференцията:

Организационен комитет

Д-р Бистра Власакова, Бостънска детска болница
Д-р Апостол Апостолов, PhD, Фондация Карин Дом
Звезделина Атанасова, Фондация Карин Дом
Магдалена Цонева, Фондация Карин Дом