Карин дом
Фондация Карин дом
Център за деца със специални нужди
Обучителен и ресурсен център
KarinDomLogo

Международна конференция по аутизъм 2014

Интернационал Хотел и Казино, к.к. Златни Пясъци 30, 31 май и 1 юни
Рамзи Назир

Д-р Рамзи Назир

Д-р Рамзи Назир е педиатър с подспециалност педиатрия при деца с проблеми в развитието и поведението. Има обширна подготовка и богат клиничен опит от Бостънската детска болница, афилиирана към Медицинското училище на Харвард. Има експертиза в диагностициране и мениджмънт на нарушения като аутизъм, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, умствена изостаналост, обучителни затруднения, забавяне в развитието на речта, езика и моториката, енуреза, енкопреза, изоставане в тоалетните навици.

Д-р Назир има специален интерес и опит в неврологичното развитие при генетични нарушения (напр. Синдром на чупливата Х-хромозома, Синдром на Уилямс, Хромозомни аномалии) и психофармакологията.

Д-р Назир говори свободно английски, арабски и испански, което му позволява да предлага компетентна грижа на широк спектър от пациенти.